Notification

अपने लेख प्रकाशित करने के लिए यहाँ क्लिक करें!

लेख -गीता-चव्हाण

Kade mi Navata samudar pahila.jas pustkat pahil.t.v.t pahil tya peaks hi sudar v manala vet lavanar te dursh hi aaj pahil tand te vata varan an thand ti hava mokalekata.mi Santa hote tevach yek katd aali an pavalana tach karun aalgad nekhun geli .aavuyatel sundar Shanahan hoto to .
An teach velat sayankal jhali .surey mavulu lagala te aalgad sundar desat hote aasa aanubav mala kadech aala Navata
Man hi veda that raglech Nasate jar deva tu hi nisarg ghadavale naste.

1 thought on “लेख -गीता-चव्हाण”

Leave a Reply

Join Us on WhatsApp