Notification

तू कधी माझी झालीस-starboyswapnil-bakchodi

रोज होतीस भेटत
पण तेंव्हा वेगळी वाटलीस
कळलं नाही मला
तू कधी माझी झालीस

सुर्यास्त पहाण्याचा
तुला होता छंद
माझ्या निर्मळ प्रेमाचा
नव्हता तुला गंध
त्या संध्याकाळी तू
खुप वेळ थांबलीस
बोलता बोलता अचानक
थोडी तू अडखळलीस
कळलं नाही मला
तू कधी माझी झालीस

मावळत्या प्रकाशात
चेहऱ्यावर तुझ्या लाली
अंधुकश्या उजेडात
लाज पसरलेली गाली
नेहमी बडबडणारी
तू शांत तेंव्हा होतीस
चोरट्या तिरक्या नजरेने
पहात तू हसलीस
कळलं नाही मला
तू कधी माझी झालीस

सुर्य गेला क्षितिजाआड
कि पाठ तुझी फिरायची
पण त्या दिवशी नव्हती
घाई तुला जाण्याची
क्षितिजाचे ते रंग
न्याहाळत तू राहिलीस
गुढ वेगळ्या विचारात
होती तू हरवलीस
कळलं नाही मला
तू कधी माझी झालीस

बावरलेली तुझी नजर
नव्हती माझ्याकडे वळली
मनातली तुझ्या चलबिचल
होती ग मला कळली
माझ्या शेजारी येवुन
आपसुकच तू बसलीस
नेहमीचा तो स्पर्श
पण तू थोडी शहारलीस
कळलं नाही मला
तू कधी माझी झालीस

तू हलकेच टेकवलेस
डोकं माझ्या खांद्यावर
तरंगत असलेलं तुझं मन
होतं विसावलं माझ्यावर
बंधनं सारी झुगारून
मला तू बिलगलीस
पापण्या मिटुन डोळ्यांच्या
प्रेमाची तू कबुली दिलीस
कळलं नाही मला
तू कधी माझी झालीस
कळलं नाही मला
तू कधी माझी झालीस

रचना – स्वप्निल आहेर (स्टार बॉय ) – नाशिक

Leave a Comment

Connect withJoin Us on WhatsApp